/ 12 نظر / 12 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معلمی از جنس پاییز

می گویند خرافات است اینكه هر كس طالعی دارد ولی چه خرافات قشنگی است من خرافات را دوست دارم چون زندگی ام با آن گره خورده طالع من همین است كه تنها بیایم و تنها بمانم و تنها بمیرم من این طالع را دوست دارم چون منحصرد به فرد است این طالع در انحصار من است از آن من است اگر سرنوشت هر انسانی در دستان خودش است این من هستم كه اسیر دستان سرنوشت شوم خودم هستم من این سرنوشت را دوست دارم كاش دیگران بدانند كه من این گونه هستم این گونه می مانم و این گونه می میرم....[لبخند]

معلمی از جنس پاییز

از من رمیده ای و من ساده دل هنوز بی مهری و جفای تو باور نمی کنم دل را چنان به مهر تو بستم که بعد از این دیگر هوای دلبر دیگر نمی کنم رفتی و با تو رفت مرا شادی و امید دیگر چگونه عشق تورا آرزو کنم دیگر چگونه مستی یک بوسه تورا دراین سکوت تلخ و سیه جستجو کنم [لبخند]

معلمی از جنس پاییز

وقتي از مبارزه بيهوده و كشمكش هاي بي ثمر با حوادث غير قابل تغيير دست برداريم، در حقيقت نيروهايي كه قادرند ما را به سوي سعادت سوق دهند آزاد كرده ايم.((ديل كارنگي)) [لبخند]

معلمی از جنس پاییز

همواره در تاريخ دنيا خوشبختي و سعادت نصيب كساني شده است كه از زير بار مشكلات و ناهنجاريهاي زندگي خود شانه خالي نكرده و در برابر هر گونه حادثه اي چه خوب و چه بد ايستادگي كرده اند.((ديل كارنگي)) [لبخند]

معلمی از جنس پاییز

سلام آرزوي مهربون شبت بخير خوبي؟ عكس زيبايي بود ممنونم منو برد بخاطرات سال68 انزمان سوم راهنمايي بودم و معلم پرورشيمون موضوع انشاء را گفته بود اگر من درختي تنها دربيابان بودم چكار ميكردم ويادمه چه انشايي نوشتم و چقدر دبيرمون تشويقم كرد مرسي آرزو جان[فرشته]

خط رنگی

We Smiled when we were kids To be beautiful when you grow up Even the beauty faded...but still they look so happy

خط رنگی

No matter what bad things happen to you But Keep A Smile on your face.. PLEASE KEEP SMILE Because you look beautiful when smile. Wish you a similing day!

خط رنگی

When you were born, you were crying And everyone around you was smiling Live your life so at the end You’re the one who is smiling and everyone Around you is crying

خط رنگی

The brightest future will always be based on a forgotten past You can't go forward in life until You let go of your past failures and heartaches