آب و باد

دو درخت در کنار هم

با شاخه های رو به آسمان

نفس می کشیدند.

یکی سایه اش را به باد سپرد

و دیگری به آب.

تا شاید روزگاری

در دوردستها به هم برسند.

/ 31 نظر / 8 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد(سلام بر زندگی)

دوست دارم که یک شبه شصت سال را سپری کنم، بعد بیایم و با عصایی در دست، کنار خیابانی شلوغ منتظرت شوم، تا تو بیایی، مرا نشناسی، ولی دستم را بگیری و از ازدحام ِ خیابان عبورم دهی! حالا می روم که بخوابم! خدا را چه دیده ای! شاید فردا به هیئت پیرمردی برخواستم! تو هم از فردا، دست ِ تمام پیرمردان ِ وامانده در کنار ِ خیابان را بگیر! دلواپس نباش! آشنایی نخواهم داد! قول می دهم آنقدر پیر شده باشم، که از نگاه کردن به چشمهایم نیز، مرا نشناسی! شب بخیر! یغما گلرویی[گل]

رویای تنها

سلام [گل] خوبی ؟[لبخند] با عرض شرمندگی به وبم یه سر بزن باشه ؟[خجالت][شرمنده][نیشخند] یا علی[خداحافظ]

محمد(سلام بر زندگی)

عشق باید غنچه ها را وا کند عشق باید رخت ها را تا کند در میان روستا ،وقت غروب عشق باید جو جه ها را جا کند * عشق باید کو چه را جارو کند عشق باید برف را پارو کند عشق باید چشم ها را پرکند صحنه های زشت را وارو کند * عشق باید جیب هارا پرکند عشق باید مشت هارا پرکند هر سبد هر جا که هست از هرچه هست عشق باید داخلش را پر کند * عشق باید خانه را زیبا کند عشق باید گریه را معنا کند عشق باید خنده برلبها کند عشق باید در کنار پنجره پلک های خسته اش را واکند دختر همسایه ام را نیز عشق عشق باید بهتر و زیبا کند * هر که هر جا هست در گوشش بگو عشق باید.... عشق باید.... عشق باید،عشق را پیدا کند. فریبا شش بلوکی[گل]

kamijoni=2khijoni

آپمو حتما بخون...به خاطر خودت میگم آپمو حتما بخون...به خاطر خودت میگم kamijoni-_-_-_-_-_-_-_2khijoni betereki -_-_-_-_-_-_- 2khijoni [نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند] ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ همه پولدار شدن جا نمونی..ترکونده آپه.بدو ♥ [بوسه] ♥ ♥ [بوسه] ♥ kamijoni-_-_-_-_-_-_-_2khijoni betereki -_-_-_-_-_-_- 2khijoni [نیشخند][نیشخند]

ميلاد

سلام به روز شدم , البته با دو روز تاخیر شاد باشید و پایدار

آرامش

گاه سکوت یک دوست معجزه میکنه ، و تو می آموزی که همیشه ، بودن در فریاد نیست سلام دوست نازنینم خوبی آرزو جان کم پیدایی؟ برات آرزوی موفقیت و شادکامی دارم[لبخند]

آسامحمدیان

آیا می خواهیدبا تئوری های ابتدایی ژانر شعر_واژه آشناشوید پست این بارمن به این شماره اختصاص دارد.منتظرنقدهای دانشورانه ی شما هستم. Oryanism.blogfa.com

آسمان همیشه آبی

آن دو درخت با شاخه های زیبایشان در زیر سایه همدیگر به قطره هاي باران آسمان هميشه آبي روزگار دوردست رسيده اند . دوستت دارم