هندوستان در رنگ

چه برداشتی از این دو عکس دارید ؟

روزنهhttp://uploader.ir/rozaneh/hendoostan_dar_rang/7928847.jpg

/ 25 نظر / 13 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محمد

[گل][گل][لبخند][لبخند][خجالت][خجالت][شرمنده][شرمنده][گل]

محمد

دستی که چو شعله ها سراپایت کرد لبریز زمـــوج مثل دریــــــــــایت کرد تو خرمن آتشی که تنـــــــــها از دور بی دغدغه می شود تمــــا شایت کرد ................ [گل]

محمد

چون نور شوی چو مهر و ماهت دارند در قا فــــله ها چـــراغ راهــــــت دارند همراه سحر همیـــشه چون شبنم باش تا صبــــــح بروی گــــل نگاهت دارند [گل]

محمد

گل می کند به بـــــــاغ نگاهت جوانیم وقتی بروی دامن خود می نشـــــــانیم داغ جنون قطـــره ی اشکم به چشم تو هـر چند از دو چشم خودت می چکانیم من عــــــــــابر شکسته دل خلوت توام تا بیکران چشم خودت می کشــــــــانیم یک مشت بغض یخزده تفسیر می کنــد اندوه و درد غـــــــــــربت بی همزبانیم تو آن گـــلی که می شکفی در خیال من پر می شود زعطـــــر خوشت زندگانیم در کهکشان چشم تو گـــــم می شود دلم سر گشته در نهایتی از بی نشــــــــــانیم زیباترین ردیف غـــــــزل های من تویی ای سرو قـــــــامت ابرو کمـــــــــــــانیم حالا بیـــــــا و غربت مــا را مرور کن ای یــــــــادگار وسعت سبز جــــــوانیم [گل]

محمد

آن شب غریب و خسته و خوابش نبرده بود دردی عجیب حنجــــــــره اش را فسرده بود بـــــا چشمهای خسته فــــــــــرا سوی آسمان تا آخرین ستــــــــــــاره ی شب را شمرده بود خط عبور رهگـــــــــــــــــذری در مسیر شب گـــــــــــاهی کنار کلبه ی سردش نخورده بود یک شب کنــــــــــار سفره ی بی نان ساده اش در انجماد کلبه ی خود ســــــــــــاده مرده بود با هر چه زخم با غـــــــــــــــــم بی همزبانیش اما کسی به راز دلــــــــــــــــــش پی نبرده بود [گل]

محمد

روزگاری که خســـته ام از درد در خزان مانده ام چو برگی زرد مثل یک شاپــــــرک تو می آئی بر لبم ای تبســــــم پــــــــر درد می نشینی و لحـــــظه ای دیگر میروی از چنین فــــضائی سرد خاطرت هست بــــــــرگهای مرا دست طوفان جـــــدا جدا میکرد چه کسی قصه ی شبش را گفت جز مـن و آن پرنــده ی شبگرد دیـدی آخــر کــه آنـــــهمه آتش چـــــه بــــروز ســیاه من آورد تو بــــــــگو در دل چــنین پائیز با گــل کـــاغذی چه بـاید کرد ؟ [گل]

محمد

ای لحظه هـــــــای زمزمه ساز نگفتنی تفسیر سایـــــه هـــــــــای دراز نگفتنی نشکفت غنچـــــــــه های گل ِ کاغذی ما در پنج فصــــل سبزنمــــــــــــاز نگفتنی پر می کشم زخلوت بن بست سر نوشت تــــــا آسمـــــــــــــــــان آبی باز نگفتنی آتشفشان ذهن زمینم کـــــه عــــــــــاقبت می گــــــویم آن نهـــــــــایت راز نگفتنی یک شب صدای غربت من بـا ل می کشد با زخمــــه هـــــــــای زخمی ساز نگفتنی [گل]

گنجشک

بیشتر شبیه نقاشی آبرنگ می مونه ... اقلا آدم دلش شاد می شه می بینه ....

امیرمهدی

وبلاگ پرمحتوايي داري اگه حاضر به تبادل لينك هستيد من را با نام برديا لينك كنيد وبهم خبر بديد تا شما را لينك كنم amirmahdi62.persianblog.ir