من در آغوش آرامشم

هیچگاه فکر نمیکردم من هم بتوانم.

نتوانستن کار همه است

اما توانستن از آن آدمهاییست

که هیچگاه "نتوانستن" را برای خود

هجی نکرده اند.

/ 1 نظر / 41 بازدید
فرید آزمون

بله تنها دانستن و توانستن به انسان آرامش پایدار میی دهد... [گل] خوشحالم که اکنون در آرامش هستید.