عقل سلیم

You asked me to write about

Sound Mind

But Do You Know

Actually there is no Sound Mind to Write about it

/ 15 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
معلمی از جنس پائیز

از من بگریزید که می خورده ام امشب با من منشینید که دیوانه ام امشب ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب یک جرعه از آن مست کند هر دو جهان را چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی گر جان نرود در پی جانانه ام امشب

معلمی از جنس پائیز

با تو هستم! صدای باران را می شنوی، دانه های باران را لمس می کنی، سرت را بالا بگیر، روح آبی ات را در فیروزه بیکران آسمان به پرواز در بیاور... و ترنم باران را با تمام وجود لمس کن تا باور کنی که ... تنها نیستی... [لبخند][لبخند]

معلمی از جنس پائیز

دلم به حد مرگ گرفته تنها آذین خیابان حجله های ناکامان است نوری اگر در آسمان پیداست گلوله های منور و نور ضد هواییست دلم به حد مرگ گرفته مسافری که بدرقه کردم غروب شادی بود... [گل]

معلمی از جنس پائیز

وظيفه ي ما اين است كه خود را از زنداني كه به گستره ي دلسوزي و در آغوش كشيدن تمام آفريده هاي طبيعت و زيبايي هاي آن است، برهانيم.((آلبرت انيشتين))

معلمی از جنس پائیز

انسان از بدو تولد تا مرگ به مثابه ي برده ي بيروني خويشتن خويش، كه حيوانات نيز چنين اند، زندگي مي كند. او در طول زندگي اش، زندگي نمي كند، بلكه با پيچيدگي هاي فراخ در ابعاد گسترده به زندگي نباتي دامن مي زند.((فرناندو پسوا))

معلمی از جنس پائیز

سلام آرزوی بزرگوار و مهربون شبت بخیر و شادمانی خوبی؟ ممنونم بیادم بودید و سر زدید دراین روزها با غبار غم گرفته اش پیام دوستان خوبی چون شما مهربون تسلی بخش است درودم بر شما[لبخند][لبخند]

معلمی از جنس پائیز

خواهر مهربانم متن انگلیسی زیباتون را خوندم و باز جست و گریخته چیزی ترجمه کردم هر چند کامل متوجه نشدم فکر کنم گفته بودید: شما می خواهید از ذهنم بنویسم ولی درواقه ذهنی برای نوشتن نیست[شرمنده][خجالت] شرمنده از ترجمه بدم[شرمنده][نگران]

خط رنگی

بله یادش بخیر !!!!!؟ تو میدانی و من این روزها there is no Sound Mind

خط رنگی

ایا می توان بتعداد انگشتان دست یاقت ؟ زنده باشی شبهایت ستاره باران راستی . . . خوش بحالت !!!!!!!؟؟؟؟؟