/ 6 نظر / 13 بازدید
خط رنگی

عزیز نازنین گل خوشبوی زندگی ممنونم بیاد من هستی . می ایی و شادم می کنی دل تنگی گفتنی نیست و اضافه تاکیدش حمل بر نا راستی ولی . . . برایت ارزو های عالی ارزو می کنم

خط رنگی

تصویر خیلی زیباست در زیر قسمتی از یک درختی در جنگل روییده رنگی دیگر و زیبایی دیگر . این همان زندگی است که در مجموعه ای خودنمایی می کند و به مرزهای جلوه می رسد . برسی با یارت به دنیای رویایی قابل تحقق . . .

ماهی کوچولوهای زندگی

الزو دونمون دلام دلام دلاغه ما نمی ای بالاخره مامانه دو مطلب را خشگل خشگل برلوز شده و بلادمونو گشنگ کلده . یک اهند خوفه از بشه گلی دوماها گذوشته !! بیا . . .

محمد (سلام بر زندگی)

اى هميشه آشنا! هر طرف كه ميكنم نگاه تا همه كرانه هاى دور عطر و خنده و ترانه ميكند شنا در ميان بازوان تو! ماهى هميشه تشنه ام اى زلال تابناك! يك نفس اگر مرا بحال خود رها كنى ماهى تو جان سپرده روى خاك![گل]