لاله واژگون

you make me feel happy

full of energy

emotion

interested in life

with all your kindness

and grace

for me

u are the most honorable and loyal

man

there is no end

4

u & me

نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/٢٦ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()


 

نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/٢٠ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()


در راه بودم که دلم لرزید

به کدامین سو قدم بعدی؟

قدم را بر میداشتم دلم میریخت.

هول برم داشته بود.

و لحظه ای درنگ

زندگی ام نفس عمیقی کشید.

میدانستم باز هم به دادم میرسی،

ای پاییز.

 

نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/۱٩ساعت ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()


نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/۱٤ساعت ۱:٤٧ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()


نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/۱٤ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()


در دل دیده ات جان فشانی میکند

در دل هوایت بیداد میکند

در دل صدایت غوغا میکند

در سینه نبضت بلوا میکند

شور و شیدایی را در سرنا میکند

من هم

آب و جارو نمیکنم

نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/۱۱ساعت ٢:٥٦ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()


در کنار آبها

در کنار نخلها

در کنار کوه ها

پاکی، سر بلندی و استقامت را به ما یاد دادید

یادتان گرامیست

میدانید چرا؟

دیدگان ما و دلهایمان هم گامتان است

شما در آسمانها جای دارید و بدانید

اگر زمانی پای بر زمین نمیگذاشتید،

دیگر خاکی نمی ماند.

نوشته شده در ۱۳۸٩/٧/٢ساعت ٢:٠٧ ‎ب.ظ توسط آرزو اولیازاده نظرات ()
Design By : Pars Skin